LINGUA FRANCA STIPENDIUM


TGM: "Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem".

Lingua Franca Stipendium je poskytnuto ve výši 100 % poplatku za jazykovou zkoušku CAE vybraným zájemcům.

Od svého vzniku se Nadační fond FF věnuje projektu Lingua Franca Stipendia na podporu jazykového vzdělávání studentek a studentů středních škol a snaží se formou soutěže kompenzovat nedostatečně nastavenou úroveň maturity z anglického jazyka (aktuálně B1 nebo B2) v České republice.

Projekt motivuje mladé lidi z České republiky, aby po absolvování středoškolského vzdělávání měli jazykovou výbavu, která jim umožní především obstát v silné konkurenci pracovního trhu v Česku, v EU nebo kdekoliv po světě a případně pokračovat ve studiu v zahraniční.


Jak postupovat v případě zájmu o stipendium?

Zájemce ze spolupracující střední školy se může zaregistrovat prostřednictvím přihlašovacího formuláře dostupného přes tlačítko níže. Nedílnou součástí přihlášky je předložení motivačního dopisu v rozsahu 1 strany A4 ve formátu PDF.

Vyplněný formulář a motivační dopis je potřeba odeslat do 31.03.2024.

Formát pojmenování přiloženého PDF souboru: jmeno.prijmeniMDLFS2324.pdf (vzor: petr.novakMDLFS2223.pdf)Jak probíhá výběr stipendistů?

Lingua Franca Stipendium bude uděleno výběrovou komisí čtyřem řádně registrovaným  uchazečkám/uchazečům, kteří ve školním roce 2023/24 úspěšně absolvují jazykovou zkoušku CAE a budou mít nejlepší výsledek z přihlášených uchazečů.

Vyplněný formulář a CAE certifikát s vyznačeným počtem dosažených bodů je potřeba dodat ve formátu PDF skrze tlačítko níže do 31.07.2024.

Formát pojmenování přiloženého PDF souboru: jmeno.prijmeniCLFS2324.pdf (vzor: petr.novakCLFS2324.pdf)


* Uvedený počet stipendií je minimální garantovaný počet na daný školní rok. NF FF průběžně oslovuje a jedná se sponzory, uchází se o granty atd. Finální počet stipendií se tedy může ještě navyšovat.


Pouze studenti středních škol, jež jsou uvedeny v tomto seznamu, se smějí přihlásit do projektu LFS.


Vyhodnocení a udělení Lingua Franca Stipendia

Lingua Franca Stipendium bude uděleno výběrovou komisí čtyřem řádně registrovaným uchazečkám/uchazečům, kteří ve školním roce 2023/24 úspěšně absolvují jazykovou zkoušku CAE a budou mít nejlepší výsledek z přihlášených uchazečů.

Vyhodnocení výsledků uchazečů o LFS a následná komunikace ze strany zástupců NF FF směrem k oceněným stipendistům probíhá v průběhu měsíce srpna navazujícího na aktuální ročník Lingua Franca Stipendia.

Předání stipendia (zaslání na bankovní účet) a případné osobní setkání se zástupci NF FF probíhá v průběhu měsíce září navazujícího na aktuální ročník Lingua Franca Stipendia.