Nejlepší motivační dopisy


Vážený týme Nadačního fondu FF,

jsem studentka posledního ročníku čtyřletého oboru Gymnázia F. X. Šaldy a tímto motivačním dopisem bych chtěla objasnit, proč shledávám jazykové vzdělání mimořádně důležitým a jak probíhala má cesta za dosažením úrovně anglického jazyka, která mi byla potvrzena CAE certifikátem.

Ačkoliv jsem nikdy nebyla speciálně vedena k výuce jazyka, neboť nikdo z mé rodiny cizím jazykem nehovoří, a mé první setkání s angličtinou bylo stejně jako pro spoustu mých vrstevníků až ve třetím ročníku základní školy, velmi jsem si hodiny angličtiny oblíbila. Neopominutelný podíl na tom mají právě učitelé anglického jazyka, se kterými jsem se během svého průchodu základní i střední školou setkala, jelikož se jednalo o vynikající pedagogy, kteří dokázali objevit jazykové nadání ve svých studentech, podpořit jejich sebevědomí a předat jim nadšení pro anglický jazyk a literaturu, které jim samotným bylo vlastní.

Z povinné výuky angličtiny se stalo mé hobby a když jsem dosáhla takové úrovně, kdy jsem se mohla anglickým jazykem obklopit, zejména v internetovém prostředí, získala jsem neocenitelný rozhled daleko za hranice České republiky, který mi umožnil rozšíření mých vědomostí a kulturního přehledu. Uvědomuji si, jak jsou tyto znalosti důležité, a chci ve výuce cizích jazyků, nejen toho anglického, pokračovat i na vysoké škole a své znalosti využít v budoucím životě, ať už jako učitel, překladatel či ve vlastní kreativní tvorbě.

Poté, co jsem získala svůj certifikát, jsem nabyla pocitu, že má snaha a píle byly zúročeny, ale rovněž jsem dostala oficiální potvrzení toho, že mé budoucí vzdělání a život není omezen hranicemi mé rodné země. Pevně věřím, že taková jistota by měla být dostupná všem lidem, proto si vážím všech skupin a organizací, které činí kvalitní vzdělání finančně dostupnějším.

S pozdravem

M. A. S.

Dear Sir or Madam,

allow me to introduce myself. I am C. M. H., a fourth-year student at Grammar School Volgogradská 6a, currently preparing for maturita exams and admission to a Korean university. I am writing to express my utmost interest in securing the Lingua Franca scholarship.

As much as I adore all of the other languages I communicate with, such as Chinese, Korean, Vietnamese, Czech and Russian, English has been the most comfortable language I can fully utilise to convey even my deepest thoughts. Nonetheless, I have reached a moment where I have to possess another proof of language knowledge apart from my Certificate of Advanced English, which is TOPIK, a proficiency test in Korean. Hence, now I am endeavouring to improve my Korean with the intention to enrol at one of the best universities in the world, Seoul National University.

The reason for selecting South Korea for my bachelor's degree lies in my belief that I regard myself as a cosmopolitan, citizen of no country. Having spoken multiple languages daily throughout my entire existence, the thought of belonging to one particular place agonises me. Taking into consideration that I have always had the idea of working in Asia and spoke nowhere near to bad Korean, it only seemed appropriate to proceed with the choice made. Likewise, each lingua franca I speak gives me a new life and opportunities to make the most out of my intelligence which I simply cannot waste by not exploring the vast World.

I am more than certain that if I am given the scholarship, it will be used to its fullest potential, owing to the fact that the money would be invested in my education by financing the above-mentioned TOPIK exam. This letter aims to demonstrate that I absolutely spare no efforts to acquire more knowledge and improve myself as an educated human being. Moreover, I seek pleasure in helping the community around me which gives even bigger insight into various aspects of life.

I will greatly appreciate if you could consider me for the scholarship.

Yours faithfully,

C. M. H.