O NÁS

Jsme skupina angažovaných lidí, kteří věří v sílu myšlenky. Na základě vlastních životních zkušeností jsme se rozhodli podpořit projekty ve vzdělávání, životním prostředí, historii, společnosti a výzkumu. Zároveň se hlásíme k odpovědnosti za budoucí směřování České republiky a EU. Věříme, že angažovaná veřejnost je motorem každé úspěšné společnosti.

Náš první projekt je Lingua Franca Stipendium. Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit jazykové znalosti studentek a studentů středních škol. Soutěžní formou se snažíme kompenzovat aktuálně nedostatečně nastavenou úroveň maturity z cizího jazyka (nyní B1 nebo B2) v České republice.

LFS motivuje mladé lidi z celého Česka, aby po absolvování středoškolského vzdělávání měli jazykovou výbavu, která jim umožní případně pokračovat ve studiu v zahraničí a především obstát v silné konkurenci pracovního trhu v Česku, EU nebo kdekoliv po světě.

Projekt LFS se zaměřuje na vnější i vnitřní periferie v ČR a nevylučuje spolupráci s jakoukoliv střední školou v celé České republice.

Nezaměřujeme se pouze na vyhledávání a podporu jednotlivých talentů a excelence. Ze sportu víme, že kvalitu týmu neurčuje nejlepší hráč, ale úroveň toho nejslabšího.

Jeden ze základních kamenů, na kterém stojí znalostní ekonomika, je úroveň jazykové vybavenosti široké populace. Dlouhodobým cílem projektu LFS je vytvořit společenskou poptávku, která povede ke změně suboptimálně nastaveného parametru - úrovně jazykové vybavenosti středoškoláků - v Česku.

Fungování NF FF je zajištováno převážně angažovaností našich podporovatelů a nás samotných. Stipendia v projektu LFS jsou financována ze soukromých prostředků našich dárců.

Dnes podporujeme studentky a studenty gymnázií a středních škol, oceňujeme píli, soběstačnost a vzdělanost. Rádi bychom se stali otevřenou platformou pro setkávání a sdílení inovativních myšlenek.zakladatel NF FF

Tomáš Filip