Lingua Franca Stipendium statistika ročník 2022/23


Popis prvního ročníku LFS

 • Ve školním roce 2022/23 proběhl první ročník LFS.
 • Ve srovnání s nultým ročníkem byl počet spolupracujících škol rozšířen o pět gymnázií, čtyři z Moravskoslezského kraje a jedno gymnázium z Karlovarského kraje (Tbl.2).
 • Počet udělených stipendii byl zdvojnásoben, stipendium obdrželo 50% uchazečů.

Popis dat

Tbl.1 Charakteristika studentů a dosažené výsledky

 • Prvního ročníku LFS se zúčastnilo 8 studentek a studentů ze čtyř gymnázií, z toho 50 % (n=4) žen (Tbl.1) .
 • Skupina skládající CAE zkoušku byla složena ze studentek a studentů septimy (nebo 3. ročníku 4-letého gymnázia) z 50 % (n=4) a oktávy (nebo 4. ročníku 4-letého gymnázia) z 50 % (n=4).

Výsledky

 • Pro získání CAE certifikátu je nutný zisk 180 a více bodů, maximální možný počet dosažených bodů je 210 dle Cambridge English Scale.
 • Maximální získaný počet bodů v ročníku 22/23 LFS byl 208. Průměrný dosažený počet bodů v ročníku 22/23 LFS byl 200,8 bodů (Tbl.1).
 • 13 % (n=1) účastníků dosáhlo úrovně C1 - C, 25 % (n=2) účastníků dosáhlo úrovně C1 - B a 63 % (n=5) účastníků dosáhlo úrovně C1 - A, a tím se posunuli na jazykovou úroveň C2 (Obr.1).

Obr.1 Grafické zobrazení dosažené jazykové úrovně 

Spolupracující gymnázia/střední školy

 • Ve školním roce 2021/22 jsme spustili nultý ročník na GV6a, Ostrava.
 • Ve školním roce 2022/23 byl počet spolupracujících škol rozšířen o pět gymnázií, čtyři z Moravskoslezského kraje a jedno gymnázium z Karlovarského kraje (Tbl.2).
 • Rozšiřování proběhlo formou aktivního oslovení ze strany NF FF a na základě doporučení ze strany podporovatelů.

Tbl.2 Spolupracující gymnázia/střední školy

2 _ 2, počet přihlášených _ počet oceněných

2, počet přihlašených


©NF FF