MUDr. Martin Holinka, Ph.D.

Primář ortopedického oddělení v nemocnici Karviné - Ráj, zakladatel odborné Společnosti estetické chirurgie nohy a majitel ortopedické ambulance - Nandana s.r.o.


Prvním dárcem Lingua Franca Stipendia Nadačního fondu FF je Martin Holinka.

V roce 2010 absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství. Po šestileté praxi získal v roce 2016 atestaci z ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. V roce 2018 dokončil doktorský studijní program na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2019 se stal primářem ortopedického oddělení nemocnice Karviná – Ráj. Následující rok se podílel na otevření centra jednodenní ortopedie pracoviště Orlová. V roce 2022 založil Společnost estetické chirurgie nohy s.r.o. a stal se školitelem postgraduálního studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 

Znalost a schopnost používat anglický jazyk je zásadní faktor v kariéře každého člověka, bez ohledu na profesi, kterou vykonává. Tato vlastnost otevírá nové příležitosti a dveře do oblastí, které by jinak zůstaly skryté. Současně je to příležitost poznat lidi ze zahraničí, vytvořit si nová přátelství a rozšířit obzory. Z globálnějšího pohledu potřebuje Česká republika kvalitní odborníky, kteří dokáží rozšiřovat své aktivity do zahraničí a vytvářet podnikatelské příležitosti mimo ČR. Každý z nás se cítí v ČR jako doma. Nicméně když se umíte dobře domluvit anglicky, cítíte se jako doma kdekoliv na světě. Přeju absolventům anglické výuky s podporou tohoto nadačního fondu mnoho životních a profesních úspěchů.