Lingua Franca Stipendium statistika ročník 2022/23


Popis prvního ročníku LFS

  • Ve školním roce 2022/23 proběhl první ročník na LFS.
  • Ve srovnání s nultým ročníkem, počet spolupracujících byl rozšířen o pět gymnázií, čtyři z Moravskoslezského kraje a jedno gymnázium z Karlovarského kraje.
  • Počet udělených stipendii byl zdvojnásoben.

Popis dat

Tbl.1 Charakteristika studentů a dosažené výsledky

  • Prvního ročníku LFS se zúčastnilo 8 studentek a studentů ze čtyř gymnázií. Z toho 50 % (n=4) žen (Tbl.1) .
  • Skupina skládající CAE zkoušku byla složena ze studentek a studentů septimy (nebo 3. ročníku 4-letého gymnázia) z 50 % (n=4) a oktávy (nebo 4. ročníku 4-letého gymnázia) z 50 % (n=4).

Výsledky

  • Pro získání CAE certifikátu je nutný zisk 180 a více bodů, maximální možný počet dosažených bodů je 210, dle Cambridge English Scale.
  • Maximální získaný počet bodů v ročníku 22/23 LFS byl 208. Průměrný dosažený počet bodů v ročníku 22/23 LFS byl 200,8 bodů (Tbl.1).
  • 13 % (n=1) účastníků dosáhlo úrovně C1 - C, 25 % (n=2) účastníků dosáhlo úrovně C1 - B a 63 % (n=5) účastníků dosáhlo úrovně C1 - A a tím se posunuli na jazykovou úroveň C2 (Obr.1).

Obr.1 Grafické zobrazení dosažené jazykové úrovně 


©NF FF