Lingua Franca Stipendium statistika ročník 2021/22



Popis průběhu nultého ročníku na Gymnáziu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a

 • Ve školním roce 2021/22 jsme spustili nultý ročník na GOZV6a, oslovili jsme primárně studenty oktáv a septimy.
 • Představení proběhlo krátkou formou osobní prezentace LFS cca 15 minutové s následnou diskuzí
 • Cílem bylo vysvětlit studentům rozdíl mezi FCE a CAE z hlediska užitečnosti pro další vzdělávání případně uplatnění na pracovním trhu a motivovat k přihlášení na CAE.

Poznámka ke sběru dat

 • K nultému ročníku LFS se oficiálně přihlásili dva studenti a dva studenti byli oceněni Lingua Franca Stipendiem.
 • Na základě rozhovoru se stipendisty LFS21/22, došlo k zjištění následujících informací:

 • a. osobní prezentace LFS na GOZV6a s následnou diskusí měla pozitivní efekt na 6 studentů, na místo absolvování původně plánované obtížnosti FCE se přihlásili na obtížnost CAE
 • b. finanční odměna zvýšila snahu studentů uspět
 • c. v důsledku toho, že nultý ročník probíhal v rámci jednoho vzdělávacího ústavu a byl dopředu znám počet stipendii, došlo mezi studenty k vzájemnému sdílení dosaženého výsledku ze zkoušky CAE a následné autoselekci ze strany studentů samotných - přihlásili se pouze dva nejúspěšnější
 • Na podkladě takto získaných informací byli zpětně oslovení všichni studenti, kteří ve školním roce 2021/22 na GOZV6a absolvovali zkoušku CAE došlo k doplnění dat a byla vytvořena níže prezentována statistika.
 • S jevem autoselekce autoři projektu nepočítali.
 • Lze předpokládat, že průběžné navyšování počtu spolupracujících vzdělávacích ústavu a průběžné navyšování počtu rozdělených stipendii v následujících ročnících LFS, efekt autoselekce vyruší.

Popis dat

 • Celkový počet oslovených studentů v nultem ročníku LFS na GOZV6a byl 92 ve dvou septimách (n=31 a n=31) a jedné oktávě (n=3o).
 • Nultého ročníku LFS se zúčastnilo 6 studentek a studentů. Z toho 33 % (n=2) žen. Skupina skládající CAE zkoušku byla složena ze studentek a studentů septimy ze 17 % (n=1) a oktávy 83 % (n=5) (Tbl.1).

Výsledky

 • Pro získání CAE certifikátu je nutný zisk 180 a více bodů, maximální možný počet dosažených bodů je 210, dle Cambridge English Scale.
 • Maximální získaný počet bodů v ročníku 21/22 LFS byl 208. Průměrný dosažený počet bodů v ročníku 21/22 LFS byl 197,7 bodů (Tbl.2).
 • 17 % (n=1) účastníků dosáhlo úrovně C1 - C, 50 % (n=3) účastníků dosáhlo úrovně C1 - B a 33 % (n=2) účastníků dosáhlo úrovně C1 - A a tím se posunuli na jazykovou úroveň C2 (Obr.1).  

Tbl.1 Charakteristika studentů

Tbl.2 Dosažené výsledky 

Obr.1 Grafické zobrazení dosažené jazykové úrovně 


©NF FF